Skip Navigation Links
Kuruluş Hikayemiz
Kurucular
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Üyeler
ÇivrilŞubesi
Kadınlar Komitesi

 

Tarih
Coğrafya
Ekonomi
Eğitim
Sağlık
Ulaşım
Haritalar
Önemli Telefonlar
Burs Bilgi
Burs Listesi
Başvuru Formu
Görüşleri Okuyun
Görüş Yazın
   
 

Coğrafi Konum


“İç Ege” bölgesinde, Yukarı Menderes havzasında kalan Çivril, 38 derece 18 dakika kuzey enlemi ile 29 derece 41 dakika doğu boylamında yer almaktadır.
İdari olarak DENİZLİ İli’ne bağlıdır. Denizli – Uşak karayolu üzerindeki ilçe merkezinin Denizli il merkezine uzaklığı 95 km, Uşak il merkezine uzaklığı ise 57 km’dir.
Yaklaşık 1.500 km2 büyüklüğündeki ilçenin % 45’i dağlık ve dalgalı arazi % 55’i ise dümdüz bir ovadan ibarettir.
Dört tarafı dağlarla çevrili olan ovanın kuzeyinde 2.446 metre ile Ege Bölgesi’nin en yüksek 2. dağı olan AKDAĞ vardır.
Doğusunda, Akdağ’ın hemen eteğinde IŞIKLI GÖLÜ ve Büyük Menderes üzerindeki sulama amaçlı IŞIKLI BARAJI yer almaktadır. Oldukça sığ olan Işıklı baraj gölünün genişliği, sazlık alanlarla birlikte 70 km2, en derin yeri ise 8 m.'dir.
Komşu ilçe Dinar’dan çıkan Büyük Menderes nehri, Çivril yöresinde Gümüşsu'dan, Işıklı'dan, Bozdağ'dan ve Akdağ'dan gelen birçok kaynakla beslenip Küfi Çayı'nın sularını da içine alarak Çivril-Baklan Ovası’nı kuzeyden güneye baştan başa geçmektedir

İklim

Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alan ve denizden yüksekliği 840 metre civarında olan Çivril’de Akdeniz iklimi ile Karasal iklim arasında bir iklim vardır.
Buna göre, yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk ve yağışlı geçer.
Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkı gibi mevsimler arasındaki sıcaklık farkı da yüksektir. En sıcak ay Temmuz, en soğuk ay Şubat’tır.
Yıllık ortalama yağış miktarı 1 metrekareye 450 milimetre civarındadır. En çok yağış Kış mevsiminde, en az yağış da Yaz mevsiminde görülür. İlkbahar, Sonbahar’a göre daha yağışlıdır.
Kış aylarında (daha çok Ocak ayında) kar yağışı görülür. Yıllık ortalama karlı gün sayısı 4-5 gün civarındadır. Mart, Nisan, Mayıs aylarynda dolu görülebilir.
En çok “Gün Batısı” rüzgarı eser. Oldukça so?uk “Poyraz” rüzgarı da sıkça görülür.
Yıllık ortalama nem oranı % 52, ortalama bulutlu gün sayısı 5-6, ortalama sisli gün sayısı ise 3-4 civarındadır.

Bitki Örtüsü

Çivril’de bitki örtüsü, yüksekliğe bağlı olarak farklı dağılım gösterir. Dağ yamaçlarında önce maki ve step türleri, sonra karışık ormanlar ve yükseklere çıkıldıkça iğne yapraklı ormanlar yer almaktadır.
1500 km2 civarında olan ilçe arazisinin % 13 nü oluşturan ormanlık saha 4 seri halinde bulunmaktadır.
1- Akdağ Serisi: 46.250 dekar orman alanı, hakim ağaç türü “Karaçam”.
2- Bakırlı Dere Serisi: 70.740 dekar orman alanı, hakim ağaç türü “Karaçam”, “Kızılçam” “Ardıç” ve Meşe”.
3- Bozdağ serisi: 20.910 dekarlık bozuk korudan oluşmaktadır.
4- Bulkaz Serisi: 56.970 dekar orman alanı, “Karaçam”, “Kızılçam”, “Meşe” ve “Maki”.
Çivril'in bitki örtüsü açısından önemli bir özellik de yöredeki bol MEŞE ağaçlarıdır. Çivril- Sivaslı arasındaki hafif engebeli bölgede o kadar bol meşe ağacı vardır ki bu bölgeye “MEŞE DENiZİ” adı verilmiştir.
Bir zamanlar İlaç ve boya sanayii için çok önemli bir ham medde olan “Meşe Palamudu” uzun yıllar boyunca bu yöreden Avrupa’ya en çok da İngiltere’ye ihraç edilmiştir. Hatta İngilizlerin, 1892 yılında, o zaman için çok küçük bir yerleşim yeri olan Çivril’e, başka yere ulaşmayan kör bir demiryolu ağı döşemesindeki en önemli amaçlarının meşe palamudu taşımak olduğu söylenir.
Yörede, eskisi kadar olmasa da hala bol meşe ağacı vardır. Fakat meşe palamuduna olan ihtiyaç azalmıştır.

Nüfus

Çivril'de, tarımdaki yüksek verimlilik ve bunun getirdiği ticari kapasite sayesinde köylerden ilçe merkezine doğru önemli göç olmakatdır. Aynı zamanda ilçe dışından da göç alan ilçe merkezinde nüfus hızla artmakta olup (bitişik Kızılcasöğüt ile birlikte) 17 bini geçmiştir. İlçe genelinde ise dışarıya göç ve nüfus azalması olmamaktadır. Toplam ilçe nüfusu ise 65.000 civarındadır.
Çivril İlçesi'ne bağlı, ilçe merkezi dahil 10 adet kasaba (belediyelik) ve 59 adet köy vardır.