Skip Navigation Links
Kuruluş Hikayemiz
Kurucular
Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Üyeler
ÇivrilŞubesi
Kadınlar Komitesi

 

Tarih
Coğrafya
Ekonomi
Eğitim
Sağlık
Ulaşım
Haritalar
Önemli Telefonlar
Burs Bilgi
Burs Listesi
Başvuru Formu
Görüşleri Okuyun
Görüş Yazın
   
 

Genel Ekonomik Yapı


Çivril’in ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım ürünlerine dayalı ticaret de önemli bir geçim kaynağıdır.Işıklı baraj gölüne yakın köylerde balık üretimi yapılır.Sanayi yok denecek kadar azdır. Ancak, bazı köy ve kasabakarda yaşayanlar için sanayi işçiliği önemli bir geçim kaynağıdır. Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikalarında çalışan bu işçiler, topluca her sabah işe gidip akşam evlerine gelirler.
Özellikle sulu tarımın yaygınlaşmasından sonra ürün verimliliği ve istihdam imkanı açısından tarım alanındaki büyük gelişme ve buna bağlı olarak canlanan ticaret sayesinde bugün Çivril'de kişi başına milli gelir 10.000-USD'nin üstündedir.

Tarım

Sulama amaçlı Işıklı Baraj Gölü Çivril Ovası’nın bir başında yer almakta, Büyükmenderes nehri de ovanın tam ortasından akıp gitmektedir. Buna rağmen son 10-15 yıla kadar sudan kısmetini alamamış, baraja yakın çok az bir bölümü dışında sadece kuru tarım yapılabilmiştir.
Çivril’in ve Çivrilli’nin öz kaynağı olan, Homa’dan ve Işıklı’dan çıkan kaynak suları ile Baraj Gölü’nde toplanan sular, Büyükmenderes tarafından ovanın bağrını yara yara Nazilli, Aydın, Söke ovalarına taşınmıştır. Ülke idaresinde ve siyasetinde söz sahibi olacak kişi ve kadroların yetiştirilememiş olması nedeniyle yöre halkı bu hazin durama nesiller boyu katlanmak zorunda kalmıştır.
Nihayet sulama sistemlerinin tamamlanmış olması nedeniyle ovanın neredeyse tamamında sulu tarım yapılabilmektedir.
Başta ELMA, ŞEFTALİ, KiRAZ olmak üzere çeşitli Meyveler, üzüm, haşhaş (afyon), pancar, yonca, ayçiçeği, buğday, arpa, nohut, mercimek bolca üretilir. Özellikle ELMA üretiminde miktar ve kalite açısından çok iyi bir yere gelinmiştir. Şu anda Çivril, Türkiye’nin en çok elma üreten 3-5 ilçesi arasındadır.
Çivril’de yetişen REZAKİ ve ÇEKİRDEKSİZ üzümleri de oldukça ünlüdür. Öyle ki 1960’lı yıllardan beri Avrupa’ya üzüm taşıyan tırlar eksik değildi. Ancak diğer meyveciliğin yaygınlaşması ile artık üzüm bağları iyice azalmış, tırlar gelmez olmuştur.
Tarım alanındaki büyük kalkınma sayesinde, 30-40 yıl önce Çivril’in köylerinden bir çok kişi çalışmak için Denizli, Nazilli, Aydın, Manisa ovalarına gitmekte iken bu gün başka yörelerden Çivril’e çok sayıda tarım işçisi gelmektedir.

Ticaret

Tarıma dayalı verimlilik sayesinde Çivril’de ticaret de oldukça canlıdır.
Özellikle yörede üretilen elma, şeftali, kiraz, üzüm, haşhaş, buğday gibi ürünlerin ülke içi ticareti ve hatta ihracatı birçok kişiye iş ve kazanç kapısı sağlamaktadır.
Çivril’de başta traktör olmak üzere motorlu araç ticareti de oldukça yaygındır. BULUT kardeşlerin başlattığı bu ticaret dalına diğer birçok KIRALANLI’nın da girmesiyle Çivril Ege Bölgesi’nin en ünlü traktör, kamyon, otobüs alım-satım merkezi haline gelmiştir.
Çivril'de olamakla birlikte Çivrilli'nin yaptığı diğer bir ticaret türü de ALTINCILIK'tır. Sayın ATASAY KAMEROĞLU'nun başlattığı bu yoldan diğer birçok girişimci Çivrilli'nin de gitmesiyle bugün altın piyasasının büyük çoğunluğu Çivrilli'lerin elindedir.

Elma Festivali

ÇİVRİL ELMA VE KÜLTÜR FESTİVALİ Her yıl Eylül ayında düzenlenen ELMA VE KÜLTÜR FESTİVALİ, son yıllarda aynı zamanda TARIM FUARI haline gelmiştir.
Kültürel faaliyetlere ve eğlenceye de yer verilen festivale katılım büyüktür.
Festival ve Fuar sayesinde Çivril’in ve yetiştirilen tarım ürünlerinin tanıtımı daha iyi yapılabilmekte, ticaret hacmi genişlemektedir.

Yeraltı Kaynakları

Çivril'in BOZDAĞ içinde kalan köylerinde önemli miktarda Linyit Kömürü yatakları vardır.
Orta dercede kaloriye sahip olan bu kömürler daha çok sobalarda yakılmak suretiyle yanmada kullanılır.
Yöredeki kömür madeni, hem ocaklara yakın köylerde yaşayanlar için işçilik ve nakliye açısından önemli bir geçim kaynağı olmakta hem de diğer Çivril köylerinde ve hatta çevre ilçe ve illerde yaşayanlar için ucuz yakıta ulaşma imkanı sağlamaktadır.
Ayrıca, Somak-Koçak hattında bol miktarda BAKIR madeni olduğu bilinmekle birlikte henüz işletilmemektedir.